Ortaköy Mantı Evi hedefleri, misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli, yetkin çalışan kadrosu kurmak amacı ile insan gücü alımını gerçekleştirmektir. Çalışanların mesleki ve kişisel becerilerini hizmet içi eğitim programları ile arttırarak kariyer planlaması yapmak ve performanslarını arttırmak temel ilkelerimizdendir.a

Kişi ve birimlerin performansını arttırarak, ortak kurum performansını yüksek seviyede olmasını sağlamak için Sürekli Gelişen / Geliştiren İnsan Kaynakları Sistemini kullanmaktayız.

Etkin ve insan odaklı uygulamalarıyla, motivasyonu yüksek, nitelikli, üretken çalışanlara sahip olmayı hedeflemekteyiz.

Sizde aramızda yer almak isterseniz sizi bekleriz.